Formularz zgłoszeniowy

*pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem pozyskanych danych osobowych jest P. U. H. ”NOBILES 2” spółka cywilna Adam Zawisza, Anna Gorzawska, Grzegorz Czebotar z siedzibą w Tychach, 43 – 100 Tychy przy ul. Fabrycznej 12. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem umowy dostępu do Systemu Pro-Zysk, zgłaszaniem i rozwiązaniem problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Systemu a także marketingowych Spółki. Po wyrażeniu uprzedniej zgody, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym ze Spółką w celach realizacji przez nie zadań marketingowych. Ponadto Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zrealizowania ww. celu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.